Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 ZOL DLA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W GÓRNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: ST/DZP/1/2015
Data ogłoszenia: 2015-02-03 godz: 19:41
Termin składania ofert: 2015-02-24 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-02-24 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Załącznik nr 9
1.PROJEKTY BUDOWLANE
1.1. Projekt Budowlany. Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie
PB. 1z2
PB. 2z2
1.2. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej oraz przełożenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej
PB.S
1.3. Projekt budowlano wykonawczy – policznikowe zasilanie kablowe nn budynku Nr 10 i kotłowni budynku Nr , przebudowa odcinka kolidującej linii napowietrznej nn policznikowej
PB.E
2. PROJEKTY WYKONAWCZE
2.1. Projekt wykonawczy Architektura
PW.B. Architektura
2.2. Projekt wykonawczy część konstrukcyjna
PW.B. Konstrukcja
2.3. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne wewnętrzne
PW.E. 1z3
2.4. Projekt wykonawczy instalacji LAN, CCTV, RTV, przyzywowa, wideofonowa i kontroli dostępu
PW.E. 2z3
2.5. Projekty wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej
PW.E. 3z3
2.6. Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznej c.o. i c.t.w.
PW.S. 1z5
2.7. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej oraz przełożenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej
PW.S. 2z5
2.8. Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
PW.S. 3z5
2.9. Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i instalacji gazowej
PW.S. 4z5
2.10. Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej (fragment) oraz policznikowej zewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie terenu)
PW.S. 5z5
2.11. Projekt wykonawczy zmiany numeracji pomieszczeń
PW.zmiany
3. Zmiany w Projekcie Wykonawczym w stosunku do Projektu Budowlanego
Zmiany PB-PW
4. PRZEDMIARY
Przedmiary
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Załącznik nr 10
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna; instalacje sanitarne, sieci
STWiORB

WYJASNIENIA DO SIWZ Z DNIA 09-02-2015 R.

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09-02-2015 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11-02-2015 R.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 11-02-2015 R.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 17-02-2015 R.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy