Strona główna zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
Adres: ul. Rzeszowska 5 - 36-051 Górno
Powiat: rzeszowski
Województwo: podkarpackie
Telefon: 17 7715 300
Fax: 17 7715 399
E-mail: biuro@gorno.eu
Strona WWW: www.gorno.eu