Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

BUDOWA BUDYNKU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DLA GAZÓW MEDYCZNYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: ST/DZP/18/2019
Data ogłoszenia: 2019-09-05 godz: 22:21
Termin składania ofert: 2019-09-24 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-09-24 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja edytowalna DOCX)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Rozdział IV SIWZ

STWiOR - Rozdział V SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIENIE OGŁOSZENIA (zmiana terminu składania ofert na dzień 24-09-2019)

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 17.09.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 18.09.2019 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (data publikacji: 24-09-2019)

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI PRZEKAZANEJ PO OTWARCIU OFERT (data publikacji: 26-09-2019)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY (data publikacji: 02.10.2019)

Wróć do listy