Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z PACJENTEM OTĘPIENNYM W DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA CZASU)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/09/2015
Data ogłoszenia: 2015-07-24 godz: 23:52
Termin składania ofert: 2015-08-03 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-08-03 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 10

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZAŁĄCZNIK NR 12

ZAŁĄCZNIK NR 13

ZAŁĄCZNIK NR 14

ZAŁĄCZNIK NR 15

ZAŁĄCZNIK NR 16

ZAŁĄCZNIK NR 17

Informacja o unieważnieniu postępowania w części - Zadanie nr 1

Informacja o unieważnieniu postępowania w części - Zadanie nr 2

Wróć do listy