Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH BROSZURY INFORMACYJNEJ DLA MŁODZIEŻY NA TEMAT PROBLEMÓW WIEKU PODESZŁEGO ORAZ BROSZURY INFORMACYJNEJ NA TEMAT PROJEKTU (PL/ENG) ORAZ WYDRUK TYCH MATERIAŁÓW

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/6/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-28 godz: 22:43
Termin składania ofert: 2015-04-07 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-07 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁACZNIK NR 10

ZAŁĄCZNIK NR 11

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 03.04.2015

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy