Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/4/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-20 godz: 14:02
Termin składania ofert: 2015-03-30 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-30 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYJASNIENIA SIWZ Z DNIA 25.03.2015

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.03.2015

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy