Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa artykułów biurowych (Pakiet I) i tonerów (Pakiet II)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/01/2022
Data ogłoszenia: 2022-01-27 godz: 13:44
Termin składania ofert: 2022-02-09 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-02-09 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych i tonerów

Formularz ofety - Załącznik nr 1

Formularz cenowy - Załącznik nr 2 i 3

Projekt umowy - Załącznik nr 4 

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 03.02.2022 r.

Informacje udostępniane po otwarciu ofert

Protokół z przeprowadzenia postępowania

 

Wróć do listy