Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ST/DZP/18/2016)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/18/2016
Data ogłoszenia: 2016-08-01 godz: 10:10
Termin składania ofert: 2016-11-16 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-16 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF) (wersja edytowalna .DOCX) (wersja edyt. .ODT)

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 31.08.2016

ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 22.09.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.09.2016

ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 10.10.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 10.10.2016

ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 21.10.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.10.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 27.10.2016

ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 27.10.2016

ZMIANA OGLOSZENIA Z DNIA 31.10.2016 (Zmiana dostosowuje procedurę udzielenia niniejszego zamówienia do aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 31.10.2016

JEDZ (Załącznik do SIWZ) (Wersja edytowalna)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - tekst ujednolicony po zmianach (PDF) - data publikacji: 04.11.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - tekst ujednolicony po zmianach (wersja edytowalna .DOCX) - data publikacji: 04.11.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - tekst ujednolicony po zmianach (wersja edytowalna .ODT) - data publikacji: 04.11.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT na podtawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 3 - data publikacji: 16.12.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 4 - data publikacji: 16.12.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 8 - data publikacji: 16.12.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 16 - data publikacji: 16.12.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 2 - data publikacji: 21.12.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 5 - data publikacji: 21.12.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 9 - data publikacji: 21.12.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 11 - data publikacji: 21.12.2016

INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOT. CZĘŚCI NR 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 i 21

Wróć do listy