Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ „SANATORIUM” W GÓRNIE

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: SIWZ Nr 26/2015/N/Górno
Data ogłoszenia: 2015-02-27 godz: 16:40
Termin składania ofert: 2015-03-09 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-09 godz: 13:10
Osoba odpowiedzialna: Supra Brokers
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załacznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy