Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ „SANATORIUM” IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ - PSIM

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/02/2013
Data ogłoszenia: 2013-02-16 godz: 15:46
Termin składania ofert: 2013-06-10 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-06-10 godz: 11:00
Osoba odpowiedzialna: Ziemniak Grzegorz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Mapki, rzuty do załącznika nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 17

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia - Przesunięcie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 2

Zmiana ogłoszenia - Przesunięcie terminu składania ofert

Wezwanie do udziału w postępowaniu odwoławczym oraz kopia odwołania (zamieszczono dn. 05.04.2013 r.)

Wezwanie do udziału w postępowaniu odwoławczym oraz kopia odwołania (zamieszczono dn. 06.04.2013 r.)

Wezwanie do udziału w postępowaniu odwoławczym oraz kopia odwołania (zamieszczono dn. 06.04.2013 r.)

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 3 (zamieszczono dn. 10.04.2013 r.)

Zmiana ogłoszenia (zamieszczono dn. 12.04.2013 r.)

Modfyfikacja siwz (zamieszczono dn. 15.04.2013)

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert (zamieszczono dnia 24.04.2013 r.)

Modyfikacja siwz w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert (zamieszczono dnia 24.04.2013 r)

Zmiana ogłoszenia (zamieszczono dnia 26.04.2013 r.)

Wyjaśnienia na zapytania w sprawie SIWZ (zamieszczono dn. 14.05.2013 r.)

Modyfikacja SIWZ (zamieszczono dn. 14.05.2013 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zamieszczono dn. 16.05.2013 r.)

Modyfikacja SIWZ (zamieszczono dn. 16.05.2013 r.)

Modyfikacja SIWZ (zamieszczono dn. 29.05.2013 r.)

Uwaga: W związku z modyfikacją siwz z dnia 29.05.2013 r. zmienie ulega termin składania ofert na dzień 10.06.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zamieszczono dn. 03.06.2013 r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty (zamieszczone dn. 23.08.2013 r.)

Wróć do listy