Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa zbiornika

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/16/2023
Data ogłoszenia: 2023-10-19 godz: 14:22
Termin składania ofert: 2023-10-30 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2023-10-30 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa zbiornika

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

Formularz oferty - Załącznik nr 2             Formularz oferty - Załacznik nr 2 (wersja do edycji)

Formularz cenowy - Załącznik nr 3

Projekt umowy - Załącznik nr 4                 Modyfikacja projektu umowy z dnia 25.10.2023 r.

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 5

Oświadczenie - Załącznik nr 6

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy