Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa worków foliowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/15/2023
Data ogłoszenia: 2023-10-17 godz: 12:46
Termin składania ofert: 2023-10-25 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2023-10-25 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa worków foliowych

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1              Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (wersja do edycji)

Formularz cenowy - Załącznik nr 2                Modyfikacja formularza cenowego z dnia 20.10.2023 r.

Projekt umowy - Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 4

Oświadczenie - Załącznik nr 5

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy