Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Najem lokalu użytkowego

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/13/2023
Data ogłoszenia: 2023-09-21 godz: 08:15
Termin składania ofert: 2023-10-02 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Ogłoszenie - Najem lokalu użytkowego

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekzywane po wyborze ofert

Wróć do listy