Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego (2 pakiety) powtórzone

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/07/2023
Data ogłoszenia: 2023-03-23 godz: 10:35
Termin składania ofert: 2023-03-31 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Wykonanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego (2 pakiety)

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1          Formularz ofertowy - Załącznik nr 1  (wersja edytowalna)

Wykaz osób - Załącznik nr 2                     Wykaz osób - Załącznik nr 2 (wersja edytowalna)

Formularz cenowy - Załącznik nr 3

Projekt umowy - Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 5

Oświadczenie - Załącznik nr 6

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekzywane po wyborze ofert

Wróć do listy