Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa artykułów biurowych (Pakiet I) i tonerów (Pakiet II)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/03/2023
Data ogłoszenia: 2023-03-08 godz: 12:28
Termin składania ofert: 2023-03-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych (Pakiet I) i tonerów (Pakiet II) 

Formularz oferty - Załącznik nr 1 (pdf)         Formularz oferty - Załącznik nr 1 (wersja do edycji)

Formularz cenowy - Załącznik nr 2 i 3

Projekt umowy - Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 5

Oświadczenie - Załącznik nr 6

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy