Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/01/2023
Data ogłoszenia: 2023-01-26 godz: 13:24
Termin składania ofert: 2023-02-03 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - dostawa środków dezynfekcyjnych

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Formularz cenowy - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 4

Oświadczenie - Załącznik nr 5

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego 

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy