Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla dzieci

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/14/2022
Data ogłoszenia: 2022-11-10 godz: 12:38
Termin składania ofert: 2022-11-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych do paczek świątecznych

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Formularz asotymentowo - cenowy - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 4

Oświadczenie - Załącznik nr 5

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy