Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa warzyw, owoców ziemniaków i warzyw mrożonych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/13/2022
Data ogłoszenia: 2022-09-15 godz: 14:16
Termin składania ofert: 2022-09-23 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw, owoców, ziemniaków i warzyw mrożonych

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Formularz cenowy - Załącznik nr 2,3,4

Projekt umowy - Załącznik nr 5

Klauzura informacyjna- Załacznik nr 6

Oświadczenie - Załącznik nr 7

Oświadczenie - Załącznik nr 8

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy