Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego (7 pakietów)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/04/2022
Data ogłoszenia: 2022-03-24 godz: 13:02
Termin składania ofert: 2022-04-01 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-04-01 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego (7 pakietów)

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Oświadczenie - Załącznik nr 2 

Wykaz sprzętu medycznego - Załącznik nr 3 

Projekt umowy -Załącznik nr 4

Informacja po otwarciu ofert

Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy