Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dorosłych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/24/2020
Data ogłoszenia: 2020-12-30 godz: 23:52
Termin składania ofert: 2021-01-15 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-01-15 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ (pdf)

SIWZ (docx)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.01.2021 r.

Informacje przekazywane po otwarciu ofert z dnia 15.01.2021 r.

Unieważnienie postępowania w części nr 1 i 2

Informacje przekazywane po wyborze oferty - część nr 6

Informacje przekazywane po wyborze oferty - część nr 3-5

Wróć do listy