Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa sprzętu oraz artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/22/2020
Data ogłoszenia: 2020-12-30 godz: 18:54
Termin składania ofert: 2021-01-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-01-14 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ (pdf)

SIWZ (docx)

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze oferty w cześci nr 2 i 3

Informacje przekazywane po wyborze oferty w cześci nr 4

Unieważnienie postępowania w części 1

Wróć do listy