Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: ST/DZP/19/2020
Data ogłoszenia: 2020-10-29 godz: 12:15
Termin składania ofert: 2020-11-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-11-06 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogloszenie

SIWZ (pdf)

SIWZ (edyt. docx)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.11.2020

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCIACH NR 1 ORAZ NR 11

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH Nr 12 i 14

Wróć do listy