Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa mebli medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/17/2020
Data ogłoszenia: 2020-10-12 godz: 19:27
Termin składania ofert: 2020-10-22 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-22 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ (PDF)

SIWZ (wersja edyt. DOCX)

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 19.10.2020

Zmiana treści SIWZ z dnia 19.10.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wróć do listy