Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków SPZZOZ „Sanatorium” im Jana Pawła II w Górnie.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: ST/DZP/15/2020
Data ogłoszenia: 2020-10-01 godz: 15:34
Termin składania ofert: 2020-10-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-16 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ (PDF) (edyt. DOCX)

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami (Rozdział 4 SIWZ)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Rozdział 5 SIWZ)

Zmiana treści SIWZ - zmiana zakresu wykonania robot budowlanych (06.10.2020)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy