Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa polisomnografu

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/10/2020
Data ogłoszenia: 2020-06-08 godz: 13:08
Termin składania ofert: 2020-06-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-06-16 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF)

SIWZ (w. edyt. DOCX)

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy