Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa defibrylatorów AED

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/6/2020
Data ogłoszenia: 2020-05-12 godz: 22:08
Termin składania ofert: 2020-05-22 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-05-22 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna (docx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.05.2020

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 15.05.2020

Zmiana treści siwz z dnia 15.05.2020

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy