Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/21/2019
Data ogłoszenia: 2019-10-24 godz: 21:23
Termin składania ofert: 2019-11-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-05 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF)

SIWZ wersja edytowalna (DOCX)

WYJAŚNIEINA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.10.2019 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 2

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 4

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1

Wróć do listy