Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

PRZEBUDOWA PAWILONU NR 3 ODDZIAŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SP ZZOZ „SANATORIUM” W GÓRNIE Z WYPOSAŻENIEM

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: ST/DZP/14/2019
Data ogłoszenia: 2019-08-08 godz: 19:19
Termin składania ofert: 2019-08-30 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-08-30 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF)

SIWZ - WERSJA EDYTOWALNA (DOCX)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. 1 (Rozdział 4 SIWZ)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. 2 (Rozdział 4 SIWZ)

STWiOR (Rozdział 5 SIWZ)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (Zmiana terminu składania ofert)

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 21.08.2019 (Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2019)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 23.08.2019 r. (data zamieszczenia: 26.08.2019)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY (data zamieszczenia: 02.10.2019)

Wróć do listy