Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I ZUŻYWALNYCH DO DIAGNOSTYKI Z ZAKRESU CHEMII KLINICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/6/2019
Data ogłoszenia: 2019-05-22 godz: 21:53
Termin składania ofert: 2019-06-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-06-05 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF) (DOCX)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ z dnia 27-05-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29-05-2019

Zmiana treści SIWZ z dnia 29-05-2019

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY (18-06-2019)

Wróć do listy