Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWI KONTROLNEJ DO OZNACZANIA MORFOLOGII KRWI OBWODOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO CBC+5DIFF

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/1/2019
Data ogłoszenia: 2019-01-18 godz: 21:46
Termin składania ofert: 2019-02-01 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-02-01 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ (PDF) (DOCX)

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.01.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zmiana terminu składnia ofert

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 23.01.2019 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zmiana terminu składnia ofert (opublik. 25-01-2019)

WYJAŚNIENIA SIWZ z dnia 24.01.2019 (opublik. 25-01-2019)

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 24.01.2019 (opublik. 25-01-2019)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy