Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Górnie (Pawilon nr 11)”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/17/2018
Data ogłoszenia: 2018-10-04 godz: 14:08
Termin składania ofert: 2018-10-10 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-10 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Górnie (Pawilon nr 11)”

Powiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy