Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - Wykonanie wentylacji mechanicznej w Pawilonie nr 14 Laboratorium

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: ST/DZP-P/12/2018
Data ogłoszenia: 2018-06-26 godz: 11:56
Termin składania ofert: 2018-07-03 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-07-03 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Wykonanie wentylacji mechanicznej w Pawilonie nr 14 Laboratorium

Dokumentacja projektowa - Załącznik

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy