Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA LEKÓW

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/4/2018
Data ogłoszenia: 2018-05-08 godz: 11:35
Termin składania ofert: 2018-05-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-16 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 11.05.2018

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOT. ZADANIA NR 1

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

 

Wróć do listy