Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/7/2017
Data ogłoszenia: 2017-02-06 godz: 14:20
Termin składania ofert: 2017-02-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-02-14 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Wróć do listy