Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ WYDRUK PORADNIKA DLA OPIEKUNA PACJENTA Z ZESPOŁEM DEMENTYWNYM I PUBLIKACJI NAUKOWEJ Z SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWEGO

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/1/2017
Data ogłoszenia: 2017-01-04 godz: 21:59
Termin składania ofert: 2017-01-12 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-12 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 09.01.2017

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT - art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - CZĘŚĆ NR 1

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - CZĘŚĆ NR 2

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Wróć do listy