Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/20/2016
Data ogłoszenia: 2016-11-03 godz: 17:14
Termin składania ofert: 2016-11-17 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-17 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobsoz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.11.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.11.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SWIZ Z DNIA 09.11.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.11.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy