Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA VIDEOBRONCHOSKOPU

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/19/2016
Data ogłoszenia: 2016-10-06 godz: 11:41
Termin składania ofert: 2016-10-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-10-14 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF) (wersja edytowalna)

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 10.10.2016.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy