Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - ŁÓŻKA, MATERACE, KABINA UGUL

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/4/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-18 godz: 14:46
Termin składania ofert: 2016-07-01 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-01 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA (PDF) (wersja edytowalna w formacie docx lub odt)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIENIE OGŁOSZENIA Z DNIA 01.06.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W DNIU 17.06.2016

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.06.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.06.2016

WYJASNIENIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.06.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W DNIU 24.06.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 24.06.2016

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - DOT. CZĘŚCI 1

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - DOT. CZĘŚCI 2

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - DOT. CZĘŚCI 3

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - DOT. CZĘŚCI 5

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - DOT. CZĘŚCI 6

Unieważnienie postepowania w części nr 4 - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy wysokospecjalistyczny

Wróć do listy