Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

WYBÓR ORGANIZATORA PROWADZĄCEGO KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ I ŚWIADOMOŚCIOWĄ NA TEMAT PROBLEMATYKI OSÓB STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH ORAZ OPIEKI NAD TYMI OSOBAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORÓB OTĘPIENNYCH W TYM CHOROBY ALZHEIMERA

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/5/2016
Data ogłoszenia: 2016-04-13 godz: 20:34
Termin składania ofert: 2016-04-21 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-21 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wniosek w sprawie przedłużenie terminu związania ofertą (doc)

Wniosek w sprawie przedłużenie terminu związania ofertą (pdf)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OOFERTY

Wróć do listy