Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: SP/DZP-P/01/2016
Data ogłoszenia: 2016-01-14 godz: 14:06
Termin składania ofert: 2016-01-21 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-01-21 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Piróg
Linki do dokumentów

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ CENOWY

PROJEKT UMOWY

WYJASNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 19.06.2016

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wróć do listy