Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ WYDRUK PORADNIKA DLA OPIEKUNA PACJENTA Z ZESPOŁEM DEMENTYWNYM

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/14/2015
Data ogłoszenia: 2015-10-06 godz: 20:49
Termin składania ofert: 2015-10-16 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-16 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 9

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 09.10.2015

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.10.2015

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Wróć do listy