Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych z SPZZOZ "Sanatorium" w Górnie o kodzie: 180103*, 180182*, 180104, 180109, 180106* oraz 180102*

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/05/2020
Data ogłoszenia: 2020-04-07 godz: 15:57
Termin składania ofert: 2020-04-15 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-04-15 godz: 11:00
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Odbiór transport i unieszkodliwienie / zagospodarowanie odpadów medycznych z SPZZOZ "Sanatorium" w Górnie o kodzie: 180103*, 180182*, 180104, 180109, 180106* oraz 180102*

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wróć do listy