Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych z SPZZOZ "Sanatorium" w Górnie o kodzie 180104

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/9/2018
Data ogłoszenia: 2018-05-30 godz: 08:38
Termin składania ofert: 2018-06-07 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-07 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie

Wróć do listy