Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/10/2016
Data ogłoszenia: 2016-06-29 godz: 14:35
Termin składania ofert: 2016-07-08 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-08 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.07.2016

WYJASNIENIA DO SIWZ Z DNIA 05.07.2016

ZMIANA TRESCI SIWZ Z DNIA 05.07.2016

RACHUNEK WYNIKÓW/BILANS ZA 2014 i 2015

RACHUNEK WYNIKÓW/BILANS BIEŻĄCY

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wróć do listy