Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/7/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-25 godz: 16:26
Termin składania ofert: 2016-06-02 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-06-02 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 30.05.2016

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wróć do listy