Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/21/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-18 godz: 14:33
Termin składania ofert: 2016-05-25 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-25 godz: 12:00
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ CENOWY 1

FORMULARZ CENOWY 2

UNIEWAŻNIENIE

Wróć do listy