Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

DOSTAWA AMBULANSU TRANSPORTOWEGO

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/6/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-12 godz: 15:32
Termin składania ofert: 2016-05-24 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-24 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF) (WERSJA EDYTOWALNA - format pliku .DOC)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.05.2016

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DNIA 17.05.2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wróć do listy