Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 13

WYBÓR ORGANIZATORA PROWADZĄCEGO KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ I ŚWIADOMOŚCIOWĄ NA TEMAT PROBLEMATYKI OSÓB STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH ORAZ OPIEKI NAD TYMI OSOBAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORÓB OTĘPIENNYCH W TYM CHOROBY ALZHEIMERA

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/2/2016
Data ogłoszenia: 2016-03-24 godz: 13:56
Termin składania ofert: 2016-04-04 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-04 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie unieważnione

Wróć do listy