Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/18/2015
Data ogłoszenia: 2015-12-02 godz: 14:34
Termin składania ofert: 2015-12-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-10 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy