Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa urządzeń pralniczych z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu z obsługi urządzeń stanowiących przedmiot dostawy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/16/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-13 godz: 18:12
Termin składania ofert: 2015-11-23 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-23 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJASNIENIA DO SIWZ z dnia 18-11-2015

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 18-11-2015

Aktualne formularze: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH uwzględniające zmiany treści SIWZ z dnia 18-11-2015 (wersja pdf.)

Aktualne formularze: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH uwzględniające zmiany treści SIWZ z dnia 18-11-2015 (wersja doc.)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy